Ridderschap der Provincie Groningen
Inloggen

Login
Introductie
De Ridderschap was in de Republiek der Verenigde Nederlanden het college waarin de edelen van een gewest verenigd waren. De zeven gewestelijke ridderschappen werden in 1795 (Franse bezetting van de Nederlanden) opgeheven, maar koning Willem I stelde ze in 1814 opnieuw in als openbaar lichaam. Deze werden in 1850 bij het in werking treden van de door Thorbecke opgestelde provinciewet opgeheven. Een aantal ridderschappen is echter als particuliere organisatie blijven bestaan. Waaronder de Ridderschap der Provincie Groningen.
Doelstelling
De Ridderschap der Provincie Groningen is vandaag de dag een vereniging naar Nederlands recht waarin adellijke geslachten zitting hebben die een historische band hebben met de provincie of die erin woonachtig zijn. Volgens de hedendaagse statuten (artikel 2): "Het doel van de Ridderschap is:
  1. Het bevorderen van de algemene belangen van Groningen,
  2. Het stimuleren van de verbondenheid van leden van de Groningse riddermatige geslachten met Groningen,
  3. Het versterken van de banden van deze geslachten onderling."